pdf không mở được

Post here if you have problems installing or using doPDF.
Post Reply
hao
Posts: 1
Joined: Thu Nov 22, 2012 8:07 pm

Post by hao »

Tôi mới chuyển đổi file word sang định dạng pdf nhờ phần mềm dopdf. sau khi tạo được file pdf tôi không mở được bình thường (các file pdf khác vẫn mở được) muốn mở phải qua Adobe Reader. Vậy tôi phải làm gì để file pdf mà tôi vừa tạo có thể mở được một cách bình thường mà không phải mở qua Adobe?


Claudiu (Softland)
Posts: 1560
Joined: Thu May 23, 2013 7:19 am

Post by Claudiu (Softland) »

Sorry, we don't speak Vietnamese, if you repost this in English I can try to help you.

Follow us to stay updated:

locvan
Posts: 1
Joined: Mon Jan 07, 2013 5:35 am

Post by locvan »

i can help you in vietamese :D
Phần mềm dopdf chỉ giúp bạn trong việc chuyển đổi tệp tin tài liệu từ .doc sang .pdf...

Nếu bạn muốn phải dùng đến phần mềm thứ 3 là adobe Reader hoặc tốt nhất là bạn có thể dùng phần mềm miễn phí mà nhẹ đó là Foxit Reader bạn nhé
Link tải từ địa chỉ :http://www.foxitsoftware.com/downloads/


Post Reply